اگر دوست داشتيد تا كسب و كاري راه بندازد و به دنبال ايده جديدي مي گرديد، ما اينجا براي شما ايده هاي خوبي را پيشنهاد داريم. اين ايده ها مبتني بر كسب و كارهاي خانگي است كه با هزينه اي كم و در محيط منزل قابل پياده سازي است، كافيست كه بخواهيد....

منابعي كه اينجا براي شما معرفي مي شوند، حاصل زحمات كارشناسان موسسه كار و تامين اجتماعي است كه در سالهاي گذشته با عنوان كسب و كار خانگي و در پايگاه اينترنتي karekhanegi.ir در اختيار علاقمندان قرار داده شده است و اينك شما مي توانيد به اين منابع دسترسي داشته باشيد


اميد كه كمكي هر چند كوچك براي آغازي بزرگ باشد...

كآشف