طرح موضوعی

 • صد دانه یاقوت II

  دانش آموز عزیز

  به برنامه آموزشی صد دانه یاقوت خوش آمدید. همزمان با کلاس های درس در اریکه های کآشف، می توانید از منابع آموزشی مورد نیاز خود استفاده کنید. برای هر جلسه شما مجموعه ای از منابع آموزشی، تمرین ها و کاربرگ تهیه شده است که با کلیک کردن بر روی آنها می توانید از آنها استفاده کنید

  • جلسه اول

   دانش آموز عزیز

   در نخستین جلسه کلاس با دوقلوهای داستان، شایان و شایسته آشنا شده و با آنها در ماجراهایشان برای دست یافتن به یک نیروی جادویی که با آن خواهند توانست تمام مشکلاتشان را حل کنند، همراه خواهید شد! 


  • جلسه دوم

   دانش آموز عزیز

   در دومین جلسه کلاس با دوست عجیب شایان و شایسته آشنا می شوید. او ادعا می کند که کاشف نیروهای شگفت انگیز آدمهاست و به آنها کمک می کند که گنج های درونشان را بشناسند و از آنها استفاده کنند ...

  • جلسه سوم

   دانش آموز عزیز

   در سومین جلسه کلاس خواهید دید که شایان و شایسته به همراه «دکتر کآشف» سوار سفینۀ او شده و در زمان مسافرت خواهند کرد. آنها در این سفر خود به چندین سال پیش برمی گردند تا با «علیرضا» آشنا شوند...

  • جلسه چهارم

   دانش آموز عزیز

   در چهارمین جلسه کلاس با شایان و شایسته همراه خواهید بود که به همراه دکتر کآشف از اریکه امید، شاهد تلاش های علیرضا برای رسیدن به آرزویش خواهند بود ...

  • جلسه پنجم

   دانش آموز عزیز

   در پنجمین جلسه کلاس خواهید خواند که علیرضا در راه رسیدن به آرزویش، با مشکلی مواجه می شود. او فکر می کند که با توجه به شرایطی که دارد نخواهد توانست راه حلی برای این مسئله پیدا کند، اما ناگهان پدرش به او پیشنهاد می دهد که ...

  • جلسه ششم

   دانش آموز عزیز

   در ششمین جلسه کلاس با شایان و شایسته خواهیم بود در مسیر بازگشت به خانه. شایسته که بسیار علاقه دارد با میز کنترل اریکه کار کند، از دکتر کآشف اجازه می گیرد که این بار او دکمه های اریکه را بزند. در لحظه آخر شایان که قصد شوخی با شایسته را دارد باعث می شود که حواس شایسته پرت شود و آنها اشتباهی به 139 میلیون سال پیش بازمی گردند؛ جایی که یک دایناسور گرسنه منتظرشان است ...

  • جلسه هفتم

   دانش آموز عزیز

   در هفتمین جلسه کلاس می خوانید که دکتر کآشف از شایان و شایسته می خواهد که کاری را انجام دهند: «نیازهای محله من» ... 

  • جلسه هشتم

   دانش آموز عزیز

   در هشتمین جلسه کلاس شایان و شایسته که برگه های خود را پر کرده اند، با تکرار اسم رمز دکتر کآشف را صدا می کنند. اما ناگهان دوست شایان، بهمن، به خانه آنها می آید. بهمن وارد اتاق می شود و چشمم می خورد به سفینه اناری که دکتر کآشف فراموش کرده غیبش کند ... 

  • جلسه نهم

   دانش آموز عزیز

   در نهمین جلسه کلاس خواهید دید که دکتر کآشف به شایان و شایسته می آموزد که پس از اینکه نیازی را در اطرافشان تشخیص دادند، باید راه حل مناسبی برای رفع آن بیایند. که این راه حل مناسب باید هم جدید و خلاقانه باشد و هم انجام شدنی...