طرح موضوعی

 • به نام خدای دانه های انار

  • معرفی اریکه شماره ....

   • آشنایی با برنامه های جاری اریکه

    به حول و قوه الهی دوره مقدماتی تابستان با برگزاری بازارچه به پایان رسید.

    در ادامه فعالیت، اریکه کرمانشاه در نظر دارد همزمان با شروع مدارس، دوره مقدماتی ویژه پاییز را با محوریت مدارس برگزار نماید.

    همچنین دوره پیشرفته برای دانش آموزانی که دوره مقدماتی را به طور کامل به پایان رسانده اند، برگزار می گردد.

    • مدیر و مربیان اریکه

     مدیر اریکه: خانم ژیلا ترابی، دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

     مربیان:

     اکرم یدی

     یاسر ترابی


     • برنامه های ترم بعد اریکه ....

      1. برگزاری دوره پیشرفته برای دانش آموزانی که دوره مقدماتی را سپری نموده اند.

      2. برگزاری دوره مقدماتی برای آن دسته از دانش آموزانی که موفق به ثبت نام در تابستان نشده اند.

      • ساعات فعالیت و نشانی اریکه

       نشانی: کرمانشاه، پایین تر از میدان آزادی، روبروی سرپرستی بانک کشاورزی، کوچه شهید وطنچی، سازمان دانش آموزی

       ساعات حضور در دفتر: 20-17

       تلفن: 09186864757

       • سایر توضیحات