برای تغییر رمز ورودتان، نام کاربری یا نشانی پست الکترونیک/ ایمیل خود را وارد نمائید. در صورتی که مشخصات ورودی شما در پایگاه داده پیدا شود، یک نامه الکترونیکی شامل دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه دسترسی دوباره به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.


دانش آموزان محترم شرکت کننده در پایش سراسری 93-94، در صورتی که به دلیل اشتباه بودن رمز عبور و یا فراموشی امکان دسترسی به کارنامه خود را ندارند 

می توانند مشخصات خود را شامل موارد زیر به آدرس ایمیل admin@kaashef.ir ارسال نمایند تا نسبت به ارسال دوباره رمز عبور برای این عزیزان اقدام شود.

استان، شهر،نام مدرسه، نام و نام خانوادگی ، و یکی از موارد:     شناسه کآشف  یا کد ملی یا کد دانش آموزی

جستجو بر اساس شناسه کآشف
جستجو بر اساس آدرس پست الکترونیک